Zespół Promocji i Informacji

Zespół Promocji i Informacji:

Członek: pwd. Adam Omozik
Kontakt: adam.omozik@zhp.net.pl

Członek: sam. Natalia Niedobecka

Członek: pwd. Agnieszka Snopek