Kapituła stopni wędrowniczych i naramiennika wędrowniczego

Kapituła stopni wędrowniczych i naramiennika wędrowniczego:

Przewodniczący: pwd. Leszek Skorupa
Kontakt: leszek.skorupa@zhp.net.pl

Zastępca: hm. Marek Looze HR

Członek: pwd. Dawid Oslislok HO